0712-2524703 tcsw@rediffmail.com     

Yuganter Education Society’s

TIRPUDE COLLEGE OF SOCIAL WORK
AN AUTONOMOUS INSTITUTION

Admissions are open..Welcome to Tirpude College of Social Work -- -- Tirpude College of Social Work,Nagpur Accredited with A+ grade with 3.51 CGPA by NAAC, Bangalore in 3rd cycle Admission open for session 2023-2024 For B.S.W.-I, M.S.W.-I (As per R.T.M.N.U. Schedule)

Yuganter Education Society’s

TIRPUDE COLLEGE OF SOCIAL WORK (AUTONOMOUS)

Learning and Research Centre

Home - Learning and Research Centre

Registered Scholar Name and Research Topic

Sr. No Name of Ph.D. Scholar Topic Name of Supervisor Date of Enrolment

1

Mr. N.R. Dhurve Associate Professor Tirpude College of Social Work Nagpur

आदिवासी ‘गोंड’ जमातीच्या युवकांची सामाजिक,आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीचे अध्ययन

Dr. V.J. Shingnapure Associate Professor, Tirpude College of Social Work Nagpur

30/10/2018

2

Mr. Sachin.T. Hunge Assistant Professor, Tirpude College of Social Work Nagpur

नागपुर जिल्ह्यातील महात्मा गाँधी तंटामुक्त गाव मोहिमेचे मूल्याकनात्मक अध्ययन : समाजकार्य हस्तक्षेप

Dr. Shilpa Puranik Assistant Professor, Tirpude College of Social Work Nagpur

30/10/2018

3

Mr. Digambar.B. Tule Assistant Professor, Tirpude College of Social Work Nagpur

व्यावसायिक सामाजिक दायित्व अंतर्गत शिक्षण,आरोग्य,ग्राम विकास आणि जीवन्नोन्नतीचा लाभाथ्यावर झालेल्या परिणामाचे अध्ययन

Dr. V.J. Shingnapure Associate Professor, Tirpude College of Social Work Nagpur

30/10/2018

4

Mr. Rahul Jungari, Assistant Professor, College of Social Work, Kamptee, Nagpur

A Study of Quality of life of Spouses of patients with mood disorders and need of social work interventions.

Dr. Shilpa Puranik Assistant Professor, Tirpude College of Social Work Nagpur

30/10/2018

5

Ms. Rachna Dhadade Assistant Professor, Orange City College of Social Work, Nagpur

गलिच्छ वस्तीत वास्तव्य करनारया प्रजननक्षम महिलांचे आरोग्य व जीवनाचा दर्जा संदर्भात सक्षमीकरण: समाजकार्य परिप्रेक्ष्य विशेष संदर्भ नागपुर शहरात्तील गलिच्छ वस्त्या

Dr. V.J. Shingnapure Associate Professor, Tirpude College of Social Work Nagpur

30/10/2018

6

Ms. Sandhya Fating Assistant Professor, Tirpude College of Social Work Nagpur

A study on Psycho-social status of institutionalized children of convicts in Vidarbha region

Dr. Shilpa Puranik Assistant Professor, Tirpude College of Social Work Nagpur

30/10/2018

7

Mr. Sanjay Fulkar, Associate Professor, Kumbhalkar Social Work Evening College, Nagpur

पूर्व विदार्भाच्या नागपूर प्रशासकीय विभागातील लघुकृषकांच्या संदर्भात संघटनात्मक विकासाचे प्रारूप: एक अध्ययन

Dr. V.J. Shingnapure Associate Professor, Tirpude College of Social Work Nagpur

30/10/2018

8

Mr. Dipratna Raut Associate Professor, Orange City College of Social Work, Nagpur

अंधश्रद्धेचे दुष्परिणाम आणि अंधश्रद्धा निर्मूलनात कायद्याची आवश्यकता : समाजकार्य परिप्रेक्ष्य विशेष संदर्भ: चंद्रपुर जिल्हा (महाराष्ट्र राज्य)

Dr. V.J. Shingnapure Associate Professor, Tirpude College of Social Work Nagpur

30/10/2018